Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol

GKRPA Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

W czasie obowiązywania pandemii osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, mogą skorzystać z pomocy w formie dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej.

Jak skorzystać z takiego wsparcia? 

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11, a zgłoszenie twoje zostanie przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Annopolu, który zweryfikuje zgłoszenie i zorganizuje pomoc.  

Koszt zakupów pokrywa senior !!

Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobom, które korzystają z usług opiekuńczych oraz mają możliwość wsparcia ze strony rodziny. 

 

Czytaj dalej

 

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu wstrzymuje od dnia 19.10.2020r. do odwołania użyczanie świetlicy wiejskiej w Wymysłowie na organizację imprez okolicznościowych.

 

Pierwszego Października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie w Klubie Senior+ w Wymysłowie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Kierownik Klubu Senior+ Urszula Jarosińska-Paćkowska, która serdecznie przywitała Seniorów oraz zaproszonych gości – Pana Mirosława Gazdę Burmistrza Annopola; Pana Józefa Paćkowskiego z-cę Burmistrza; Panią Bogumiłę Iracką-Burek Radną i sołtys Wymysłowa; Panią Ewę Opoka Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu oraz Panią Agatę Słapczyńską pracownika socjalnego OPS Annopol. Kierownik złożyła najserdeczniejsze życzenia dla Seniorów z okazji ich świeta.. Następnie głos zabrał Pan Mirosław Gazda Burmistrz Annopola. W przemówieniu docenił rolę osób starszych w codziennym życiu, złożył serdeczne życzenia, wręczył Seniorom listy gratulacyjne oraz słodki upominek w postaci tortu. Następnie życzenia złożyli Pani radna oraz Kierownik OPS w Annopolu.
Dzień Seniora nie mógł się odbyć bez „Hymnu Seniora”, który odśpiewali Seniorzy z Klubu przy akompaniamencie Pana Mirosława Ciupaka – instruktora muzyki. Spotkanie przebiegło w miłej, radosnej atmosferze i na pewno na długo zostanie w pamięci.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Annopol, prosimy o ograniczenie osobistych wizyt wszystkich interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu.  
W związku z powyższym od dnia 14 października 2020 roku (środa) do odwołania Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu będzie przyjmował interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

Czytaj dalej

Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na kompleksową organizację i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z tematyki:

  • opiekunka dziecięca,
  • kucharz małej gastronomii,
  • pracownik biurowy z obsługą komputera

w ramach projektu: „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol”, Nr: RPLU.11.01.00-06-0019/19, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Termin składania ofert: do 15.10.2020r. do godz. 12:00

Czytaj dalej