Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2023,  a jej celami szczegółowymi są:

Czytaj dalej

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 15 maja 2023r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus i wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:
– 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

O szczegółowych terminach wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.

Ankiety skierowane do mieszkańców obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej prowadzone w ramach prac nad budową nowej LSR LGD Ziemi Kraśnickiej.

W związku z dobiegającymi końca pracami nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przypominamy Państwu o możliwości wyrażenia opinii na temat kierunków najpotrzebniejszych działań w naszym rejonie poprzez wypełnienie ankiet dostępnych na stronie internetowej LGD Ziemi Kraśnickiej.

Czytaj dalej