Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol

GKRPA Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Plakat przedstawia zdjęcie dłoni w geście niesienia pomocy z numerami telefonów dla osób potrzebujących pomocy w okresie zimowym, czyli numer alarmowy 112, telefon do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu 158613404 oraz telefon na Infolinię Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzowego w Lublinie 987.

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

 

Czytaj dalej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza instytucje, szkoły oraz osoby zainteresowane pomocą dzieciom z terenu gminy Annopol do włączenia się do akcji Świątecznej Zbiórki Słodyczy.

Zbieramy słodycze w postaci czekolady, lizaków, cukierków, batoników, wafelków, czekoladek i innych słodkości.

Akcja trwa do: 10.12.2021r.

Koordynator akcji:

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Annopolu, ul. Leśna 2,
23-235 Annopol

tel. 781-140-390

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021r. do 31.08.2023r.

Uczestnikami projektu będzie 38 osób (30 kobiet, 8 mężczyzn) w tym: 2 os. niesamodzielne i /lub niepełnosprawne (w wieku 1-100 lat), zamieszkujących w rozum. kodeksu cywilnego w woj. lubelskim w gminie Annopol, 36 os. starszych (powyżej 60 lat), w wieku poprodukcyjnym, zamieszkujące na terenie Gminy Annopol.

Czytaj dalej

Projekt „KUŹNIA KRAŚNICKICH PRZEDSIĘBIORCÓW” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider:  Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS
Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu

Po co?
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej poprzez utworzenie w powiecie kraśnickim (woj. lubelskie) min. 120 nowych miejsc pracy w okresie do 31.07.2023 r., udzielając 120 osobom w tym 72 kobietom i 48 mężczyznom, w tym pozostającym bez pracy – min.108 Uczestników i max.12 pracującym) wsparcia szkoleniowego oraz przyznając 100 osobom wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym

Czytaj dalej

 

GMINNY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM LOKALNEJ KAMPANII PRZECIW PRZEMOCY:

DYŻURY specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2

8.00 – 10.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
9.00 – 12.00 – prawnik, specjalista ds. przemocy
9.00  –  15.00 – psycholog
12.00 – 15.00 – przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu