Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04
781-140-390 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór do Klubu Senior+ w Wymysłowie, który rozpoczyna swoją działalność od 1 stycznia 2020r. Zapraszamy osoby będące mieszkańcami Gminy Annopol, w wieku 60+, nieaktywne zawodowo i pragnące w sposób aktywny wykorzystywać swój czas wolny.

Proponujemy udział w zajęciach aktywizujących, integracyjnych, edukacyjnych,  rekreacyjnych oraz prozdrowotnych.

Zajęcia odbywać się będą w świetlicy w Wymysłowie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w Klubie Senior+ prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych tj. formularza zgłoszeniowego i deklaracji uczestnictwa i złożenie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30. Rekrutacja do udziału w programie ,,Senior+” trwa do 6 grudnia 2019r.

Zapraszamy !!!

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy Senior+ (PDF 144KB)
Deklaracja uczestnictwa Senior+ (PDF 176KB)

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”
(Benjamin Franklin)

 

11 września w siedzibie Centrum Kultury w Annopolu odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora. Z seniorami spotkał się p. Józef Paćkowski – Zastępca Burmistrza oraz p. Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej Annopol.

Uroczystość uświetniły występy Natalii Gwóźdź, solistki z Centrum Kultury w Annopolu oraz uczestników Domu Seniora w Gościeradowie. Część oficjalną prowadziła Animator Klubu Pani Anna Zbytniewska, która będzie koordynowała zajęcia w Klubie Seniora.

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań dla osób ubiegających się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Skierowania wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, w godzinach pracy Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 19 sierpnia 2019 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę. 

Czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

O przedmiotowe świadczenie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Czytaj dalej