Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Deklaracja Dostępności

Link do strony Przejdź do: Deklaracja Dostępności

Przeciwdziałanie przemocy

Przeciwdziałanie przemocy

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

GKRPA Annopol

GKRPA Annopol

Strategia

Link do dokumentu w fotmacie PDF, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018 - 2024
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że został wyznaczony do realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
  • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r. i jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022r. oraz do dnia 2 grudnia 2022r.

Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2022r. obsługą programu Rodzina 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wychowawcze 500+ realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu będą wypłacane przez tut. Ośrodek do końca okresu świadczeniowego na jaki zostały przyznane, jednak nie dłużej niż do końca maja 2022r.

Od 1 stycznia 2022r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze (np. na nowo narodzone dzieci). Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować od 1 lutego 2022r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. Poz. 1296) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie zweryfikowane kryteria dochodowe,  kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 

1) Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
wyniesie 345 zł.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

 

Informujemy, że od 3 stycznia 2022 przyjmujemy wnioski na dożywiania dzieci od stycznia 2022r. w szkołach, żłobku i przedszkolu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni pod tel. 15/86-13-404, 781-140-390, 513-061-323.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 900,00 zł na osobę. 

Czytaj dalej