Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30
czwartek: 8:00 – 16:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że z dniem 21.12.2022r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W myśl powyższych przepisów prawa dodatek gazowy (refundacja podatku VAT) przewidziany jest dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwa gazowe 2023 (PDF 1,17MB)

 

Czytaj dalej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom z Gminy Annopol:

  • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Czytaj dalej

 

Informujemy, że w związku z organizowaną w niedzielę 18 grudnia 2022r. Gminną Wigilią na rynku w Annopolu osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, rodziny z dziećmi mogą skorzystać z BEZPŁATNEGO TRANSPORTU do Annopola.

  • Autobus wyjeżdża o 14.00 z Annopola w trasę Grabówka – Świeciechów – Jakubowice – Annopol
  • Autobus wyjeżdża o 13.50 z Annopola w trasę Opoka (przy głównej) – Janiszów – Kosin – Borów – Wymysłów – Dąbrowa – Annopol

Powrót około godz. 18.00.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od 1 grudnia 2022r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek elektryczny wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022r. poz. 2127 z późn. zm.).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego (PDF 676KB)

Czytaj dalej