Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do:

– świadczenia wychowawczego 500 plus
– świadczeń rodzinnych tj. zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnego zasiłku opiekuńczego
– świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobrać osobiście w budynku OPS-u oraz z zakładki Druki do pobrania
Wnioski można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych:

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego (500+) na pierwsze dziecko (PDF 204KB)