Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku od m-ca września do grudnia 2017 roku dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolu i żłobku o konieczności złożenia nowego wniosku.

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

  • zaświadczenie od pracodawcy (dochód netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
  • odcinek renty lub emerytury (decyzja waloryzacyjna z marca 2017r.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego lub kserokopia nakazu podatkowego za 2017r.,
  • kserokopia decyzji z zasiłku rodzinnego i decyzji 500+.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł oraz spełniają przesłanki określone w ustawie o pomocy społecznej (art. 7)