Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 10 stycznia 2018 roku, Burmistrz Annopola we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy w Annopolu po raz drugi zorganizowali „SPOTKANIE OPŁATKOWE” dla 30 mieszkańców gminy Annopol, tj. osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Annopola Pan Wiesław Liwiński, ks. kan. Antoni Bezpalko, Zastępca Burmistrza Pan Roman Wiśniewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zdzisław Romański wraz z członkami Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz sołtysami z terenu gminy.

W uroczysty świąteczny nastrój wprowadziła zebranych młodzież szkolna poprzez swoje występy.

Życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożył Burmistrz Wiesław Liwiński. 

Po udzielonym błogosławieństwie przez ks. kan. Antoniego Bezpalko i wspólnej modlitwie uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.

Zebrani miło spędzili czas przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi potrawami i wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie Pana Piotra Pileckiego.

Osoby starsze  mogły skorzystać z samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Annopolu dzięki czemu bezpiecznie dotarły na spotkanie i po jego zakończeniu powróciły do domu.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA kierujemy do wszystkich osób, które zaoferowały swoją pomoc w przygotowaniach do „Spotkania opłatkowego”. DZIĘKUJEMY !!