Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna w wersji elektronicznej. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.

Z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych powstała Mobilna Karta Dużej Rodziny, która jest wsparciem dla rodzin 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji. Przedsiębiorcom natomiast pozwala dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawymi ofertami, jak również zachęcenie firm do włączenia się do programu Karty Dużej Rodziny.

Jak otrzymać mKDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu pok. nr 5 lub za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia . We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak również te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.

Dostęp do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależniony od wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.  Dane te są konieczne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. oraz do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.

We wniosku można równocześnie określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym rodzica. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Aplikacja umożliwia korzystanie z Karty Dużej Rodziny maksymalnie po 24 godzinach od jej przyznania bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie jednak w dalszym ciągu w obiegu.

Za sprawą aplikacji łatwiej wyszukać interesujące zniżki oraz informacje o nowych ofertach. Umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR według kategorii, lokalizacji i frazy. Funkcja geolokalizacji, w którą wyposażona jest mKDR, ułatwi wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Rodzic będzie mógł posiadać na swoim smartfonie lub tablecie Karty swoich dzieci oraz małżonka.
Posiadacz plastikowej Karty Dużej Rodziny chcąc uzyskać dostęp do elektronicznej formy Karty, konieczne powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu pok. nr 5 i wypełnić wniosek w formie papierowej o przyznanie elektronicznej formy Karty.

 Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej MKDR (PDF 3,27 MB)