Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Gmina Annopol zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie „CZERWONY GUZIK ŻYCIA – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”, którego głównym celem jest zwiększenie dostępu osób w wieku 50+ do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej (teleopieka) oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób, które ze względu na  wiek, stan zdrowia / niepełnosprawność wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z czynności dnia codziennego.

W ramach zadania zostanie zapewniona usługa całodobowego monitoringu systemu przywoławczego – teleopieki. Bransoletka posiada funkcję nadajnika (przypomina zegarek). Jest wodoodporna. Na nadajniku zamieszczone są następujące dane: dane osobowe, wiek, grupę krwi, uczulenia, zdiagnozowane choroby, przepisane leki, dane kontaktowe najbliższych osób. Wyposażona jest w alarmowy Przycisk Życia, który pozwala pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Jej zakup umożliwi wsparcie usług opiekuńczych i zapewni możliwość szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. 

Ponadto zostaną zrealizowane cykle warsztatów zapobiegających niepożądanym zjawiskom w zachowaniu ludzi starszych, prowadzące do ich wyalienowania, wykluczenia z lokalnej społeczności, redukowanie przypadków niedostosowania społecznego oraz zwiększenie szansy na ponowne podjęcie aktywności społecznej.
I. „Profilaktyka Udarowa”.
II. „Rozruszaj stawy”.
III. „Zdrowy styl życia i jedzenia”.
IV. Warsztaty komputerowe.
V. Integracja kulturalna.
VI. Psychologiczne wsparcie grupowe oraz indywidualne.
VII. Wsparcie sąsiedzkie.

Rekrutację osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu do 20.03.2018r. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15/86-13-404

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (PDF 788KB)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.