Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30
Zarząd Powiatu w Kraśniku prowadzi Punkty Nieodpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego, w których bezpłatnych porad prawnych udzielają Adwokaci i Radcowie Prawni zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Lokalizacje punktów:

 • Starostwo Powiatowe w Kraśniku Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pok. nr 6 (parter), od pon. do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 • Urząd Gminy w Kraśniku ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik,
  pok. nr 9 (parter), od pon. do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Z nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać osoby uprawnione, o których mowa w ustawie, tj.:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie npp zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Osoby uprawnione mogą uzyskać bezpłatnie porady prawne o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących im uprawnieniach lub spoczywających na nich obowiązkach, uzyskać pomoc w rozwiązaniu danego problemu prawnego, w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub uzyskać pomoc w sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące osób uprawnionych i zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Harmonogram Pracy Punktów znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ oraz pod numerem tel. 81 826 17 88.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnych porad prawnych (PDF 336KB)

Zasady udzielania niodpłatnej pomocy prawnej (PDF 208KB)

 Osoby uprawnione do otrzymania niedpłatnej pomocy prawnej (PDF 328KB)