Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

4 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku odbyła się Inauguracja projektu „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego”. W ramach projektu „Czerwony Guzik Życia” 15 mieszkańców gminy Annopol otrzymało zestawy składające się z bransoletki i telefonu z całodobową usługą monitoringu. Urządzenia te, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, nie tylko pozwalają osobie z nich korzystającej szybko wezwać pomoc medyczną, ale informują także obsługujących system o jej upadku, czyli sytuacji w której pomoc może być potrzebna, ale poszkodowany sam nie może o tym poinformować.

Bransoletki z „guzikiem życia” przypominają na pierwszy rzut oka zegarek. Są to jednak nadajniki, w których są zapisane informacje o posiadaczu bransoletki takie jak: dane osobowe, wiek, dane kontaktowe najbliższych osób. Posiadacz sam może nacisnąć guzik żeby wezwać pomoc a w momencie nagłego omdlenia czy upadku czujnik w bransoletce sam wykrywa zagrażające życiu sytuacje i automatycznie zawiadamia Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Osoby używające bransoletki życia mają także zapewnioną pomoc ze strony opiekunów sąsiedzkich, którzy przez cały okres trwania projektu czuwają nad prawidłowością użytkowania bransoletki oraz udzielają porad w zakresie korzystania z systemu monitoringu. Opiekunowie służą pomocą uczestnikom projektu w dotarciu na miejsce spotkań i z powrotem do domu zgodnie z harmonogramem wsparcia oferowanego w ramach projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych, poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 135 niesamodzielnych osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia społecznego i dodatkowych usług opiekuńczych.