Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 4 lipca 2018r. w Dzierzkowicach odbyło się I spotkanie warsztatowe na temat profilaktyki przeciwudarowej pt. „Styl życia – przeciw UDAROM – liczy się wsparcie”. Jest to jeden z elementów projektu pn. „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat udarów, chorób układu krążenia oraz zdrowego stylu życia. W spotkaniu uczestniczyło 15 posiadaczek bransoletki życia z terenu Gminy Annopol.