Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2018 Burmistrza Annopola z dnia 20 sierpnia 2018r. ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Annopol na lata 2018-2024.

Konsultacje odbędą się w dniach od 27 sierpnia 2018r. do 9 września 2018r. 

 • Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców gminy Annopol na temat  najważniejszych celów, kierunków działań, wskaźników Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Annopol na lata 2018-2024.
 • Opinie i uwagi do Strategii można składać wyłącznie na formularzu w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres sekretariat@annopolops.pl
   (w tytule należy  wpisać „KONSULTACJE SPOŁECZNE”)
  • pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol
  • osobiście w OPS w Annopolu ul. Leśna 2, Sekretariat pokój nr.9.
 • Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących  dokumentu Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Annopol na lata 2018-2024 można uzyskać pod nr. tel: 15/8613407.

Burmistrz Annopola serdecznie zachęca wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych.