Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018r., w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358), zostały zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z tym rozporządzeniem od dnia 1 października 2018 r. obowiązują następujące:

Kryteria dochodowe:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701,00 zł,
  • dla osoby w rodzinie – w wysokości 528,00 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  • maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 645,00 zł,
  • kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 301,00 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (PDF 232KB)