Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 30 listopada 2018 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu odbyły się warsztaty kulinarne i warsztaty edukacji ekonomicznej, które zostały poprowadzone przez pracowników z Lubelskiego Banku Żywności – Panią Ewę Romanowską oraz Panią Bożenę Borowicz.

Działania odbyły się w ramach tzw. „wsparcia towarzyszącego” otrzymanej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD). Były one skierowane do mieszkańców Naszej Gminy, którzy  otrzymują pomoc żywnościową w Podprogramie 2018, obowiązującym w okresie od 01.08.2018r. do 30.06.2019r.

Trzeba zaznaczyć, że od kilku lat Banki Żywności, oprócz przekazywania żywności prowadzą działania edukacyjne, których celem jest włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielnienie i podniesienie kompetencji odbiorców żywności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Przypomnijmy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy zaś otrzymana pomoc dla osób najbardziej potrzebujących przez lokalne organizacje i stowarzyszenia jest bezpłatna.