Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Bank Żywności Unia Europejska Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Burmistrz Annopola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zapraszają zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór II tury żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Harmonogram wydawania żywności przedstawiamy poniżej. 

Harmonogram wydawania żywności z PO PŻ w 2018)'.  Miejsce Wyzdawania żywności: ul. Lubelska 49 Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej od godz. 9.00 do 14.00  Data Miejscowość 17.12.2018r. ( PONIEDZIAŁEK ) ANNOPOL 18.12.2018r. ( WTOREK ) ANlELlN BARAKI, BLISKOWICE, BORÓW, DĄBROWA, GRABÓWKA 19.12.2018r. ( ŚRODA ) HUTA, JÓZEFIN, JAKUBOWICE, JANISZÓW, KOPIEC, KOSIN, LASEK, NATALIN, 20.12.2018r. ( CZWARTEK ) OPOCZKA MALA, OPOKA DUŻA, OPOKA-KOLONIA, POPÓW, NOWY RACHÓW, STARY RACHÓW 21.12.2018r. ( PIĄTEK ) śWIECIECHÓW, SUCHA WÓLKA, WYMYSŁOW, ZABEŁCZE,ZASTOCZE, ZOFIPOLE, ZYCHÓWKI