Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Gmina Annopol zaprasza do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług) w ramach projektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”  

Do projektu mogą się zgłaszać osoby, które ukończyły 25 rok życia.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 20.03.2019r.

 

Szkolenia odbędą się w okresie styczeń – marzec 2019r.

  • I grupa będzie miała zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Józefa Poniatowskiego w Annopolu i obejmie sołectwa Annopol I, Annopol II, Jakubowice, Kopiec, Opoczka.
  • II grupa w Publicznej Szkole  Podstawowej  im. Marii Kołsut w Grabówce obejmie sołectwa Anielin, Baraki ,Grabówka Ukazowa, Grabówka, Sucha Wólka.
  • III grupa będzie miała zajęcia w Publiczna Szkoła Podstawowej  w Świeciechowie i obejmie mieszkańców sołectw Bliskowice, Popów, Świeciechów Poduchowny, Świeciechów Duży, Natalin.
  • IV grupa w Publicznej Szkole Podstawowej  w Kosinie obejmie Borów, Janiszów, Kosin.
  • V grupa w  Publicznej  Szkole Podstawowej  w Dąbrowie obejmie z kolei sołectwa Dąbrowa, Huta, Nowy Rachów, Stary Rachów.
  • VI grupa będzie miała zajęcia w Publicznej szkole Podstawowej  w Opoce i obejmie sołectwa Opoka, Wymysłów, Zabełcze.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopol ul. Leśna 2. tel: 15/8613404, e-mail: rekrutacja@annopolops.pl.

Informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są również na stronie internetowej Gminy Annopol www.annopol.info, OPS Annopol www.annopolops.pl , oraz na Facebooku.

ZAPRASZAMY !!!

  Formularz zgłoszeniowy (DOC 48KB)

 

Programy szkoleń:

Działam w sieciach społecznościowych – scenariusz (PDF 2,48MB)

Kultura w sieci – scenariusz (PDF 2,43MB)

Moj biznes w sieci – scenariusz (PDF 4,14MB)

Moje finanse i transakcje w sieci – scenariusz (PDF 3,58MB)

Rolnik w sieci – scenariusz (PDF 2,19MB)

Rodzic w sieci – scenariusz (PDF 3,15MB)

 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3
„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”