Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 4 stycznia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 44 mieszkańców Gminy Annopol, tj. osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda, Zastępca Burmistrza Pan Józef Paćkowski, ks. kan. Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pani Zenobia Jarmuła, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Anna Wąsik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Opoka, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Krystyna Zielińska oraz zaproszeni goście.

W uroczysty świąteczny nastrój wprowadzili  zebranych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu poprzez swój występ.

Po krótkiej modlitwie odmówionej przez ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego – proboszcza parafii pw. Św. Anny i Joachima w Annopolu wszyscy goście połamali się opłatkiem, symbolem miłości i pokoju oraz składali sobie wzajemnie życzenia.

Podczas tej radosnej i świątecznej atmosfery wszyscy mogli spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez ŚDS w Annopolu.