Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU


ul. Leśna 2, 23-235 Annopol 

tel./fax (15) 861-34-04

email: sekretariat@annopolops.pl

Ważne strony

Link do strony Przejdź do: Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej


Link do strony Przejdź do: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie


Link do strony Przejdź do: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP


Link do strony Przejdź do: Empatia Portal informacyjno-usługowy


Link do strony Przejdź do: Strona Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: OPS Portal pomocy społecznej


Link do strony Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Annopol


Link do strony Przejdź do: Punkt informacji prawnej Gminy Annopol

Stategia
Stategia
Link do strony Przejdź do: Strona Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu

W dniu 4 stycznia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu odbyło się spotkanie opłatkowe dla 44 mieszkańców Gminy Annopol, tj. osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych.

W uroczystym spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Annopola Pan Mirosław Gazda, Zastępca Burmistrza Pan Józef Paćkowski, ks. kan. Krzysztof Krzemiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Pani Zenobia Jarmuła, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Pani Anna Wąsik, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Opoka, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Krystyna Zielińska oraz zaproszeni goście.

W uroczysty świąteczny nastrój wprowadzili  zebranych uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu poprzez swój występ.

Po krótkiej modlitwie odmówionej przez ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego – proboszcza parafii pw. Św. Anny i Joachima w Annopolu wszyscy goście połamali się opłatkiem, symbolem miłości i pokoju oraz składali sobie wzajemnie życzenia.

Podczas tej radosnej i świątecznej atmosfery wszyscy mogli spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez ŚDS w Annopolu.