Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNYCH PORAD SPECJALISTÓW w ramach projektu „Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”:

  • PRAWNIK
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • SPECJALISTA DS. UZALEŻNIEŃ
  • SPECJALISTA DS. PRZEMOCY
  • PSYCHIATRA
  • MEDIATOR
  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOLOG DZIECIĘCY
  • PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Wsparcie udzielane w projekcie jest bezpłatne.

Spotkania ze specjalistami odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu lub w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej wg. indywidualnych potrzeb rodzin.

Osoby i rodziny zainteresowane bezpłatnym poradnictwem prosimy o zgłaszanie się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, tel. 15/8613404, 781-140-390.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne