Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy uwzględniające zmiany w przepisach, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019r. wyłącznie w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019r.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone na okres do 31 maja 2021r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 30 września, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 30 września, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą:
– od 1 lipca 2019r. tylko wnioski elektroniczne
– od 1 sierpnia do 30 listopada – wnioski papierowe. 

Przyjmowane będą tylko wypełnione wnioski (dane osobowe, PESEL, nr konta).