Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że zbliża się nowy okres świadczeniowy 2019/2020.

Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 roku można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania ze świadczeń pomocy w formach:
– świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),
– świadczeń wychowawczych (500+),
– świadczeń „Dobry Start”,
– funduszu alimentacyjnego.

Korzystanie z w/w form wsparcia w nowym okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Dotyczy to rodzin korzystających, jak i tych, które zamierzają po raz pierwszy skorzystać z tych form wsparcia rodziny.

Wnioski można składać w wersji papierowej i nadal w wersji elektronicznej.

Przyjmowanie wniosków:
– poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 7:30 – 15:30,
– czwartki w godz. 8:00 – 16:00.