Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”
(Benjamin Franklin)

 

11 września w siedzibie Centrum Kultury w Annopolu odbyło się spotkanie inauguracyjne Klubu Seniora. Z seniorami spotkał się p. Józef Paćkowski – Zastępca Burmistrza oraz p. Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej Annopol.

Uroczystość uświetniły występy Natalii Gwóźdź, solistki z Centrum Kultury w Annopolu oraz uczestników Domu Seniora w Gościeradowie. Część oficjalną prowadziła Animator Klubu Pani Anna Zbytniewska, która będzie koordynowała zajęcia w Klubie Seniora.

Głównym celem tej inicjatywy jest włączenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym a służyć temu będą m.in:
– Warsztaty psychologiczne i motywacyjne
– Edukacja prozdrowotna
– Bezpieczne finanse
– Indywidualne porady prawne
– Obsługa komputera
– Zajęcia plastyczne
– Zajęcia relaksacyjne
– Warsztaty muzykoterapii
– Wycieczki
– Spotkania międzypokoleniowe

Klub powstał w ramach projektu: „Nadal Młodzi”- Klub Seniora w gminie Annopol” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Siedzibą Klubu jest Centrum Kultury w Annopolu.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 50 osób starszych, niesamodzielnych osób ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, którzy wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania conajmniej jednej z czynności dnia codziennego, zamieszkujących na terenie Gminy Annopol.

Wartość projektu: 529 355,00 PLN. 
Wartość  dofinansowania projektu z UE: 476 419,50 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie:  11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.