Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Burmistrz Annopola, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Annopol oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zapraszają zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Harmonogram wydawania żywności przedstawiamy poniżej. 

- 10 styczeń (piątek)     ANIELIN, BARAKI, BLISKOWICE, BORÓW, DĄBROWA
- 13 styczeń (poniedziałek)  GRABÓWKA, HUTA, JÓZEFIN, JAKUBOWICE
- 14 styczeń (wtorek)   JANISZÓW
- 15 styczeń (środa)      KOSIN, KOPIEC
- 16 styczeń (czwartek) LASEK, NATALIN, OPOCZKA
- 17 styczeń (piątek)     OPOKA, POPÓW
- 20 styczeń (poniedziałek) STARY RACHÓW, NOWY RACHÓW, ŚWIECIECHÓW
- 21 styczeń (wtorek)   SUCHA WÓLKA, WYMYSŁÓW, ZABEŁCZE, ZASTOCZE, ZYCHÓWKI
- 22 styczeń (środa)      ANNOPOL – NAZWISKA OD A - J
- 23 styczeń (czwartek) ANNOPOL – NAZWISKA OD K - M
- 24 styczeń (piątek)     ANNOPOL – NAZWISKA OD N - Z

Miejsce wydawania żywności: ul. Lubelska 49, od godz. 9.00 – 12.00

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego żywność będzie wydawana na podstawie upoważnienia (druk upoważnienia dostępny w OPS Annopol oraz na stronie internetowej www.annopolops.pl)

Upoważnienie do darów żywnościowych (PDF 96KB)