Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

W dniu 20 lutego 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Wymysłowie.

W części oficjalnej nastąpiło poświęcenie obiektu przez ks. kan. Krzysztofa Krzemińskiego, następnie wystąpienia i przemówienia zaproszonych gości oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca ofertę zajęć, uczestników i najciekawsze wydarzenia z życia klubu.

W otwarciu Klubu Senior+ uczestniczyli Pan Mariusz Kidaj – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Zenobia Jarmuła – Przewodnicząca Rady Miejskiej Annopol, Pan Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola, Pan Józef Paćkowski – Z-ca Burmistrza, Radni Rady Miejskiej Annopol Pani Anna Wąsik i Pan Łukasz Babiracki, Lidia Puzio przedstawiciel Sołectwa Wymysłów, zaproszeni dyrektorzy, kierownicy, trenerzy prowadzący zajęcia w Klubie, seniorzy i członkowie ich rodzin a także sympatycy klubu. Imprezę uświetnił występ słowno – muzyczny przygotowany przez uczestników Klubu Senior+ w Wymysłowie przy akompaniamencie Pana Mirosława Ciupaka. Po zakończeniu  części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczestników Klubu Senior+ w Wymysłowie.

Klub jest miejscem spotkań dziennego pobytu dla 15 osób nieaktywnych zawodowo, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub pełni funkcje opiekuńczą i wspierającą w połączeniu z przygotowywaniem seniorów do szeroko rozumianej samopomocy, zwiększeniem ich aktywności życiowej, zachęceniem do udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz zapobiegania marginalizacji ze względu na wiek i stan zdrowia. Klub mieści się w budynku świetlicy wiejskiej, która została wyremontowana i przeznaczona na potrzeby seniorów.

Gmina Annopol pozyskała dotację na remont budynku i wyposażenie klubu w kwocie 139 840,20 zł w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w ramach Modułu I- Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”.

Całkowity koszt zadania – 174 880,25 zł.

Klub Senior+ został utworzony jako ośrodek wsparcia i działa w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu.

 

Prezentacja – Klub Seniora+ Wymysłów (PDF 3,31 MB)

Autor zdjęć: Dariusz Zgardziński