Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30


Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zwraca się z prośbą do osób bezrobotnych (z terenu gminy Annopol), które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w urzędzie o zaniechanie osobistego stawiennictwa do 27 marca 2020r. z uwagi na sytuację rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Kraśniku
tel./fax (81) 826-18-23
e-mail: sekretariat@pup.krasnik.pl