Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2020r.

Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021r. i dopiero w roku 2021r. będą przyjmowane wnioski o kontynuacje tego świadczenia.

Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W okresie zasiłkowym 2020/2021 będą przyjmowane wnioski o przyznanie:

  • Świadczenia „Dobry Start’”, tj. 300+,
  • Świadczenia rodzinne,
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Nadmieniamy, iż wnioski o ustalenie prawa do w/w. świadczeń można składać:

  • od dnia 1 lipca drogą elektroniczną,
  • od 1 sierpnia elektronicznie, a także w formie tradycyjnej, tj. papierowej.

Wykaz dokumentów na okres zasiłkowy 2020-2021


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 15/86-13-404 lub 782-183-748