Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski.
Miejsce kolonii: Rzucewo woj. pomorskie
Termin: 02.08.2020r. – 11.08.2020r. lub 12.08.2020r. – 21.08.2020r.

Koszt wypoczynku: 400,00 zł

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r. i młodsze (wiek 7 – 16 lat)
  2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno–rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii. Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wakacji
  3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
    1. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu,
    2. Karta uczestnika (4 strony).

Więcej informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu pod tel. 15/86-13-404

Informacja dla Rodziców

Pismo dot. kolonii

Program wypoczynku Rzucewo