Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30


Jesteś osobą bezrobotną w wieku od 30 roku życia zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku? Skorzystaj ze szkoleń indywidualnych, które umożliwią:

 • Podniesienie kwalifikacji,
 • Zdobycie nowego zawodu,
 • Uzyskanie uprawnień.

 

Przykładowe kierunki szkoleń
 • Spawacz
 • Operator koparek/ładowarek
 • Stolarz
 • Operator wózków jezdniowych
 • Kucharz
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • Kierowca kat c.
 • Inne zakończone egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji
W okresie odbywania szkolenia uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.
*Do projektu kwalifikowane będą osoby wpisujące się w grupę docelową tj:  
 • długotrwale bezrobotni (12 miesięcy pozostawania bez zatrudnienia),
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (maksymalnie wykształcenie średnie),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety.
Wszelkie informacje są dostępne telefonicznie pod nr. tel. (081) 826 18 22, oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy: Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik pok. 403 (IV pietro)
Beneficjent realizujący projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku www.krasnik.praca.gov.pl
Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku zaprasza osoby bezrobotne do 29 roku życia do udziału w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kraśnickim (V)”

Informacje dodatkowe:
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku, Aleja Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, pok. 403 (IV piętro), tel. (81) 826-18-22