Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przeprowadza szacowanie wartości zamówienia na szkolenia zawodowe do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1 Aktywne włączenie pn. „Aktywna przyszłość mieszkańców gminy Annopol”.

Termin składania formularzy: do 05.10.2020r. do godz. 12:00

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia zawodowe

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia zawodowe

Załącznik Nr 1 Formularz do uzupełnienia

Klauzula informacyjna