Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W czasie obowiązywania pandemii osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, mogą skorzystać z pomocy w formie dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej.

Jak skorzystać z takiego wsparcia? 

Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11, a zgłoszenie twoje zostanie przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej w  Annopolu, który zweryfikuje zgłoszenie i zorganizuje pomoc.  

Koszt zakupów pokrywa senior !!

Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobom, które korzystają z usług opiekuńczych oraz mają możliwość wsparcia ze strony rodziny. 

 

Zakupy będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach:

– poniedziałek: 8.00 – 11.00
wtorek: 12.00 – 15.00
środa: 8.00 – 11.00
– czwartek: 12.00 – 15.00
– piątek: 8.00 – 11.00