Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub poniżej:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości miesięcznego dochodu (PDF 443KB)

 

Biuro Programu Czyste Powietrze w Lublinie
Lublin, al. Kraśnicka 31, 3 piętro, lokal 302 (budynek Batory One)
Biuro przyjmuje w godzinach 11.00 – 15.00, wyłącznie po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie lub e-mailowo, przy zachowaniu środków ostrożności.

Kontakt:
tel. 81 561 21 61
e-mail: czystepowietrze@wfos.lublin.pl