Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Plakat przedstawia zdjęcie dłoni w geście niesienia pomocy z numerami telefonów dla osób potrzebujących pomocy w okresie zimowym, czyli numer alarmowy 112, telefon do Ośrodka Pomocy Społecznej w Annopolu 158613404 oraz telefon na Infolinię Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzowego w Lublinie 987.

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

KTO POTRZEBUJE POMOCY? 

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

 

CO ROBIĆ?
Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie się w działania pomocowe, zachęcamy do: 

  • alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
  • pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp do środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Annopol prosimy o pilny kontakt:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu –  tel. 15/86-13-404,  w godz. 7.30 – 15.30
  • Komisariat Policji w Annopolu – tel. 81/826-22-61
  • Dzielnicowy KP w Annopolu – tel. 798-003-462
  • Telefon alarmowy – tel. 112
  • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – całodobowy telefon interwencyjny – 987    

Zachęcamy Państwa do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu na rzecz osób potrzebujących, liczymy na Państwa pomoc oraz zaangażowanie.