Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Szanowni Państwo,
zapraszam do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Annopol na lata 2021-2025. Celem głównym programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Annopol oraz ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska. Przekazujemy Państwu dokument sporządzony w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej naszej gminy na podstawie dostępnych źródeł.

PROGRAM

Zawracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z dokumentem i przedstawienie sugestii, które będą wskazówkami do dalszych działań samorządu. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o składanie wniosków, uwag i opinii poprzez formularz elektroniczny.

Konsultacje trwają do 7 stycznia 2021r. do 21 stycznia 2021r. 

Link do formularza elektronicznego