Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Osoby składające wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy, których członkowie rodzin przebywają za granicą w celach zarobkowych zgodnie z najnowszymi wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie są zobowiązane do dołączenia do wniosku OŚWIADCZENIA dla potrzeb ustalenia organu właściwego (tu załącznik do pobrania

 

 

oraz niżej wskazanych dokumentów:

  1. umowa o pracę z pracodawcą zagranicznym lub inny dokument urzędowy potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami Polski,
  2. dokumentacja potwierdzająca status zawodowy członka rodziny pozostającego
    w Polsce, np. zaświadczenie pracodawcy, zaświadczenie z KRUS potwierdzające zakres ubezpieczenia, bądź oświadczenie w powyższym przedmiocie,
  3. zaświadczenie A1 wystawione przez ZUS lub równorzędną instytucję zagraniczną, informujące o podleganiu pod dane ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego w przypadku pracownika delegowanego oraz w sytuacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Polsce i oddelegowującej się do pracy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. decyzja instytucji zagranicznej ustalająca prawo do świadczeń rodzinnych (przyznającą lub odmowną) – o ile taka decyzja została wydana,
  5. zaświadczenie pracodawcy/instytucji podatkowej o uzyskanych dochodach zagranicznych.

W przypadku nie dających się usunąć przeszkód w dostarczeniu w/w dokumentów, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień w powyższym przedmiocie opatrzonych klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.