Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Od 9 czerwca 2021r. wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących Karty Dużej rodziny.

Wszystkie aktywne Karty uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już wniosków
o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał obowiązek z urzędu i bezpłatnie przyznać Karty tradycyjne osobom, jeśli osoby te miały przyznaną wyłącznie elektroniczną Kartę.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021r. poz. 952).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 8613404

Czym jest mObywatel
https://www.gov.pl/web/mobywatel

mObywatel – pytania i odpowiedzi
https://www.gov.pl/web/mobywatel/odpowiedzi-na-pytania1