Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Zgodnie z przyjętym w dniu 15 czerwca bieżącego roku przez Radę Ministrów projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków programu „Dobry Start” 300+ na rok szkolny 2021/2022, tegoroczny nabór wniosków odbędzie się na nowych zasadach.

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą całego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rodzice od 1 lipca mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenie jedynie w formie elektronicznej:

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.

Wszelkie pytania należy kierować do nowego realizatora zadania – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – cot@zus.pl
  • infolinii – 22 560 16 00
  • bezpośrednio w jednostkach

codziennie w godzinach od 8.00-15.00, od 1 lipca w poniedziałki w godzinach od 8:00-18:00.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Popiełuszki 3a w Kraśniku, gdzie będzie możliwość założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych (Klient musi posiadać dowód osobisty, numer telefonu, adres e-mail).

Koordynatorzy akcji i osoby do kontaktu:

  • Leszek Kliza – tel. 81 8260034
  • Marta Dziura –tel. 81 8254480
  • Edyta Aleksandrowicz –tel. 81 8254960