Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 2 sierpnia 2021 roku można składać w formie tradycyjnej (papierowej) na okres zasiłkowy 2021/2022 wnioski o:
  • zasiłek rodzinny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,  
  • fundusz alimentacyjny.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej (tj. za pośrednictwem platformy  PUE ZUS oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia).

Uwaga: forma elektroniczna nie oznacza możliwości przesłania wniosku poprzez e-mail.

Kryterium do Zasiłku Rodzinnego

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę (jeżeli dziecko będące członkiem rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności 764,00 zł na osobę).

Kryterium do Funduszu Alimentacyjnego

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 900,00 zł na osobę.

Ponadto w przypadku przekroczenia wymienionych kryteriów dochodowych istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia w niższej wysokości (tj. w kwocie różnicy pomiędzy przysługującym świadczeniem, a przekroczonym kryterium dochodowym).

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. przyznanie i wypłata świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.

W przypadku złożenia wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa i wypłata świadczeń przysługujących za listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia 2021r.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją będą udzielane, przy ul. Leśna 2 lub pod niżej wymienionymi numerami telefonów: 15/86-13-404 lub 782-183-748