Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

W dniu 13.07.2021r. odbyła się wycieczka do Warszawy, której organizatorem wycieczki była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Annopolu.

W wycieczce uczestniczyło 40 dzieci z terenu Gminy Annopol. W programie wycieczki znalazło się wiele atrakcji. Uczestnicy zwiedzali Plac Zamkowy z kolumną króla Zygmunta III Wazy, Zamek, Katedrę, Stare Miasto, Nowy Świat, Grób Nieznanego Żołnierza, centrum Warszawy (Pałac Kultury i Nauki), Centrum Nauki Kopernik oraz Warszawski Ogród Zoologiczny.