Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych przewidzianych w Zadaniu 2 projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Konsultacje dotyczą m.in. Standardu usług asystencji osobistej, Standardu działania Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Wsparcia zamiast opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe.

 

 

Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz https://www.facebook.com/FundacjaJadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach oraz do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz strony projektu: http://wlaczeniespoleczne.pl

Informacja umieszczona na prośbę Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.