Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami” „Lubelskie bez barier”

 Projekt realizowany w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2022r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby. 

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej. 

 

 

 

Zapewniamy wsparcie takie jak:

  • Diagnoza z IPD
  • Szkolenia
  • Staże ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu
  • Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia
  • W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kontakt z biurem projektu: 

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3,  20-484 Lublin

Telefony:  81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477

e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl