Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

GMINNY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM LOKALNEJ KAMPANII PRZECIW PRZEMOCY:

DYŻURY specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2

8.00 – 10.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
9.00 – 12.00 – prawnik, specjalista ds. przemocy
9.00  –  15.00 – psycholog
12.00 – 15.00 – przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu