Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Osoby oraz inne podmioty, które udzieliły schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r. , mogą otrzymać specjalne świadczenie w wysokości 40 zł na osobę dziennie. 

Zgodnie z ustawą świadczenie może być przyznane każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

 

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć WNIOSEK  wraz z załączoną KARTĄ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2, 23-235 Annopol lub w formie elektronicznej przez ePUAP na adres skrzynki: /OPSANNOPOL/skrytka

Świadczenie będzie przyznane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.