Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Wszyscy uczestnicy uroczystości otwarcia Klubu Senior plus na części oficjalnejW dniu 14 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Annopolu.

W uroczystości wzięli udział  ksiądz Kanonik Krzysztof Krzemiński, Pan Wojciech Zbiegień – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wraz z pracownikami Panią Katarzyną Chęć i Panią Joanną Kakareko, Pan Mirosław Gazda – Burmistrz Annopola wraz z  Zastępcą Panem Józefem Paćkowskim, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Zenobia Jarmuła, Radni Rady Miejskiej Annopol Pani Anna Wąsik i Pani Bogumiła Iracka-Burek, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Perspektywa, uczestnicy Klubu Senior+ w Wymysłowie i uczestnicy Klubu Senior+ w Annopolu wraz z pracownikami i wszystkimi osobami związanymi z funkcjonowaniem Klubu. Uroczystość poprowadziła Pani Urszula Jarosińska-Paćkowska – Kierownik Klubu Senior+.

W części oficjalnej nastąpiło poświęcenie obiektu przez księdza Proboszcza, następnie wystąpienia i przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca najciekawsze wydarzenia z życia Klubu. Uroczystość uświetniły występy muzyczne przygotowane przez uczestników Klubu Senior+ z Annopola i z Wymysłowa. Po zakończeniu części oficjalnej goście zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie odbyła się dalsza część występów artystycznych.

Wszystkim uczestnikom Klubu życzymy dużo zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizacji swoich marzeń i pasji, pogody ducha oraz optymizmu życiowego.