Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu informuje, że od dnia 22.08.2022r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy. 

Wnioski przyjmujemy w godzinach pracy tj.: 
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30, czwartek: 8:00 – 16:00

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (216KB)

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platforma ePUAP;
 • osobiście (papierowo) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, przy ul. Leśna 2, 23-235 Annopol od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • wrzucić do urny umieszczonej w głównym wejściu budynku,
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP.

Jak złożyć wniosek elektronicznie? 

UWAGA!!! Aby się zalogować na platformę ePUAP należy mieć podpis kwalifikowalny lub profil zaufany. Można też zalogować się przy pomocy swojego banku.  

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 4. Jako adresata wpisać naszą jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu
 5. W Rodzaju pisma wybrać „Wniosek”, w  pole Tytuł pisma wpisać „Wniosek o wypłatę dodatku węglowego”, w treści wpisać czego sprawa dotyczy, np. „W załączeniu przesyłam wypełniony i zeskanowany wniosek o wypłatę dodatku węglowego”.
 6. Kolejnym krokiem jest dołączenie zeskanowany wniosek w formie załączników.
 7. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 15/86-13-404 lub 782-183-748. 

 

Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, OPS odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.