Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

GMINNY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PROGRAM LOKALNEJ KAMPANII PRZECIW PRZEMOCY:

25.11.2022r. – działania na terenie szkół i jednostek gminnych

28.11.2022r.
dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu ul. Leśna 2

8.00 – 12.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8.00 – 11.00 – Specjalista psychoterapii uzależnień
8.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
9.00 – 15.00 – Prawnik, specjalista ds. przemocy
12.00 – 15.00 – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu