Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu w ramach realizacji wieloletniego rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w związku z podjęciem przez Radę Miejską Annopol Uchwały Nr L/376/2023 z dnia 03 lutego 2023r., uprzejmie informuje, że zostało podwyższone kryterium dochodowe uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

 

 

Pomoc w w/w formie można uzyskać, gdy:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł (200% kryterium dochodowego);
  • dochód osoby samotnie gospodarującą nie przekracza 1552 zł (200% kryterium dochodowego).

Niezbędnych informacji udzielają osobiście pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.