Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu zaprasza w dniach od 26 do 29 czerwca 2023r. zakwalifikowane osoby i rodziny po odbiór żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus. 

W przypadku braku możliwości odbioru osobistego żywność będzie wydawana na podstawie upoważnienia.

Upoważnienie do darów żywnościowych (PDF 80KB)