Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina otrzymało środki z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci rolników.

MIEJSCE: Biały Dunajec k/Zakopanego (woj. małopolskie)
TERMIN: 23.08.2023 — 31.08.2023 (9 dni)
OPŁATA: 500,00 zł (dla dzieci rolników).

 

 

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1500,00 zł brutto, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1000,00 zł brutto. Opłata Rodziców wynosi więc jedynie 500 zł.
Zapewniamy kompleksową organizację kolonii – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Państwa Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd. (rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat).

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników ?

  1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 roku,
  2. co najmniej jeden z Rodziców (lub prawnych Opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę/emeryturę z KRUS.

Uwagi: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania kolonii.
Rodzic/Opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania wypoczynku (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem turnusu).

Niezbędnych informacji pod nr telefonu: 15/86-13-404, 781-140-390 lub 513-061-323.

Program Biały Dunajec (PDF 708KB)
Karta kwalifikacyjna (PDF 792KB)
Informacje dla Rodziców (PDF 928KB)