Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30


Gmina Annopol/Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu kieruje zapytanie o wycenę usługi warsztatów artystycznych wraz z zapewnieniem materiałów skierowane do podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu: „Zintegrowany system wsparcia społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Termin składania ofert: do 04.08.2023r. do godz. 15:00

 

 

Rozeznanie rynku (PDF 252KB)
Rozeznanie rynku (DOC 152KB)
Formularz wyceny (DOC 144KB)
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (DOC 144KB)
Oświadczenie wykonawcy o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (DOC136KB)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (DOC 140KB)
Klauzula informacyjna (DOC 55KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF 64KB)