Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

Zmieniają się terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Koniec pandemii oznacza zmianę przepisów dotyczących orzeczeń o niepełnosprawności. Nie tylko nie będą one automatycznie przedłużane, ale część z nich straci ważność. Będzie się to odbywało stopniowo. 

Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydawane są na określony czas. Po jego upływie należy je przedłużyć, bo stracą ważność. W czasie pandemii orzeczenia były przedłużane automatycznie, teraz jednak się to zmieniło. Stan pandemii i zagrożenia epidemiologicznego skończył się 1 lipca 2023. Nie znaczy to jednak, że wszystkie orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność.

 

 

 

Będzie się to działo stopniowo:

  • ważność orzeczeń osób, która upłynęłaby do dnia 31 grudnia 2020, zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023;
  • ważność orzeczeń osób, która upłynęłaby w okresie od 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021, zachowuje ważność do 31 marca 2024;
  • ważność orzeczeń osób, która upłynęłaby w okresie od 1 stycznia 2022, zachowuje ważność do 30 września 2024.

Osoba niepełnosprawna, która chce przedłużyć orzeczenie o niepełnosprawności, musi złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kraśniku, ul. Szpitalna 4 – nie później niż 30 dni przed końcem ważności aktualnego orzeczenia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • dokumenty potwierdzające stan zdrowia i inne dokumenty, które mogą wpływać na orzeczenie: karty szpitalne, karty leczenia, opinie psychologiczne.

Osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o terminie posiedzenia komisji.

Orzeczenie o niepełnosprawności będzie wydane w terminie 14 dni od posiedzenia komisji. Osoby, których stan zdrowia ze względu na niepełnosprawność nie pozwala na osobiste stawienie się na komisję do dokumentacji powinny dołączyć zaświadczenie wypełnione przez lekarza.

Zmiany dotyczą tylko orzeczeń, które były wydane terminowo. Orzeczenia wydane bez daty końcowej nie ulegają zmianie, a pacjenci nie muszą ponownie składać dokumentów ani stawiać się na komisji lekarskiej.

Szczegółowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kraśniku ul. Szpitalna 4 lub telefonicznie pod numerem (81) 826-18-64.