Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

Wejście do świetlicy

W dniu 17 października 2023r. odbyły się pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Annopolu.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16:00 – 18:15 w sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Annopolu i są prowadzone przez wychowawcę, który zapewnia opiekę i wychowanie uczestnikom świetlicy. Opiekun oraz wolontariusze pomagają dzieciom w nauce, organizują zajęcia edukacyjne, sportowe, profilaktyczne, animacyjne oraz plastyczne.

Dzieci otrzymują podwieczorek podczas pobytu w świetlicy.