Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

PUNKT KONSULTACYJNY
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Annopolu
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu, ul. Leśna 2
(Pokój Nr 10)

gkrpa@annopol.eurzad.eu
tel. 607-707-764

DYŻURY:

  • 2 i 4 poniedziałek miesiąca (specjalista psychoterapii uzależnień) od 11:00 – 15:00
  • 3 środa miesiąca (psycholog) od 09:00 – 12:00
  • piątki (pełnomocnik GKRPA) od 08:00 – 13:30

Porady prawne udzielane są w Punkcie Informacji Prawnej Urzędu Miejskiego w Annopolu zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej pod poniższym linkiem.