Dane kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ANNOPOLU

ul. Leśna 2, 23-235 Annopol


tel./fax (15) 86-13-404
781-140-390 (pomoc społeczna)
513-061-323 (pomoc społeczna)
782-183-748 (świadczenia rodzinne)


email: sekretariat@annopolops.pl


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP):
/OPSANNOPOL/SkrytkaESP


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 – 15:30

 

GMINNE DNI PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PROGRAM LOKALNEJ KAMPANII PRZECIW PRZEMOCY:

23.11.2023r. – działania na terenie szkół
24.11.2023r. dyżury specjalistów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Annopolu

08.00 – 13.00 – Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
08.00 – 12.00 – Specjalista psychoterapii uzależnień
08.00 – 15.00 – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, członkowie ZI, pracownicy socjalni
09.00 – 15.00 – Prawnik, specjalista ds. przemocy
09.30 – 11.00 – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Annopolu